A - Fort Prusy z resztkami obwałowań

B - Reduta Kapucyńska

C - Obwałowania Jerozolimskie wewnętrzne

D - Obwałowania Wysokie (półn.-wsch.)

E - Obwałowania Jerozolimskie zewnętrzne

F - Fort I

G - Fort II

H - Bastion Św. Jadwigi

I   - resztki przeciwstraży kleszczowych

K - Obwałowania kolei

L - Reduta Kardynalska z obwałowaniami powodziowymi

M - Flesza Nowa

N - Fort nad Bielawką

O - Fort III