Przeniesienie dworca kolejowego na prawy brzeg Nysy, skłoniło do zburzenia w 1875 r. części dotychczasowych obwarowań zewnętrznych od strony wschodniej w ”nowopruskim” systemie bastionowym.

Narys nowego obwarowania zaczynał się w postaci wału przeciwstraży nadbrzeżnych, wzmocnionego „Baterią Szyjową” w narożu, w dalszym przebiegu przeciętego torami kolejowymi, a następnie śluzą / doprowadzającą wodę do fosy/ za którą kończył się „Ostrzem Nyskim” i stykiem z głównym frontem bastionowym tworzącym front wschodni bastiony XI-X-IX-VIII z trzema kurtynami i południowy /bastiony VIII-VII/ z kurtyną przeciętą  przez tory kolejowe. Bastion VII, którego prawy bok pokrywał się z bokiem dawnego kleszczowego ostrza 11, stykał się z ostrzem „12” starego ciągu przeciwstraży. Całość osłonięta od zewnątrz fosą z drogą ukrytą i niewielkimi placami broni. W północnej kurtynie XI / między bastionami XI i X/ poterna furty Bielawskiej, z mostem nad fosą i blokhausem na wylotowym placu broni.

Front bastionowy z wałami dla artylerii i piechoty, z licznymi trawersami i schronami, na wałach i kazamatami pod wałami przy „dziedzińcach” bastionów. Flankowany z wałów i kazamatów barkowych. Oskarpowania wałów i pzreciwstoku oraz mury schronów i kazamatów ceglane. Kazamaty koszarowe pod bastionami, od 1918 r. przeznaczone na cele magazynowe i gospodarcze. Całość obsługuje droga forteczna obsadzona drzewami (obecna ulica Bolesława śmiałego) za którą na wprost kurtyny X zachował się magazyn amunicji przykryty nasypem ziemnym. Po zburzeniu w latach 1910-21 obwałowań nadrzecznych i styku z przeciwstrażami kleszczowymi główna linia 5-ciu bastionów wraz z fosą i przeciwstokiem zachowała się jako fragment parkowej zieleni miejskiej, w ostatnich latach coraz bardziej dewastowana i oszpecona przez budowę garaży, szop i wydzielania ogródków działkowych na wałach i podstoku. Wały porośnięte są dość rzadko drzewami w sposób zadawalający, jedynie wzrost krzewów zakrywa ukształtowanie obwarowań. Fosa nie zadrzewiona, łąkowa, a przeciwstok również umiarkowanie zarośnięty, są wspomnienie dawnej pielęgnowanej zieleni.