Linia ta zbudowana między 1745 a 1756 r. Najprawdopodobniej po 1848 r. Zastąpiona częściowo przez obwarowania wysokie od 1820r. była wyburzona odcinkami: do dziś zachował się odcinek górny z fortem Bombardierskim oraz reduta Kapucyńska , częściowo zniekształcona. Całość tej linii obwarowań osłaniała od wschodu przedmieście Radoszyn od fortu Prusy do rzeki, tj. styku z obwarowaniami miasta. Wytyczona w zróżnicowanym terenie, w postaci ziemnego wału z fosą i dwóch samodzielnych dzieł wzmacniających, składała się z trzech części:

  • odcinka wału łączącego z fortem Bombardierskim (omówionego w zespole A),

  • Wału ziemnego z dwoma redanami osłaniającymi /starą/ bramę Kapucyńską oraz podwójnego kleszcza przeciwstraży osłaniającej redutę kapucyńską (nie istniejących już dziś),

  • Reduty Kapucyńskiej, zachowanej.

Reduta Kapucyńska

Zbudowana w latach 1743-46 / współcześnie z Kardynalską jako bliżniacza/, choć data na zwrotniku wewnętrznego portalu bramy głosząca „FR Anno 1744” może dotyczyć ukończenia budowy części murowanych. Po wyburzeniu przeciwstraży oraz zasypaniu fos i zalewu częściowym przeróbkom: w ścianach dziedzińca zamurowano stare – wąskie okno i wybito nowe – szerokie, podzielono wnętrza ściankami i usunięto portal zewnętrzny bramy pozostawiając zwykły otwór poterny bramnej oraz usunięto wały górne i pochylnie prowadzące z poziomu dziedzińca. W 1910 r. na południowo-wschodnim narożu kwadratu reduty wzniesiono budynek kasyna oficerskiego, a po 2-giej wojnie ścięto część narożnika przeciwległego.

Reduta założona na planie prostokąta zbliżonego do kwadratu z kolistym dziedzińcem otoczonym sklepionymi kolebkowo kazamatami koszarowo-magazynowi.

Ceglane mury, ze skromnym detalem kamiennym klasycystycznego portalu wewnętrznego bramy i zwieńczone rolką ceglanego gzymsu kordonowego. Sklepienia kazamatów reduty przykryte niegdyś wałami ze stanowiskami strzeleckimi i artyleryjskimi (zapewne w trzech narożach zewnętrznych dostępnymi z poziomu dziedzińca za pomocą pochylni).

Na dziedziniec wewnętrznych prowadzi poterna bramna z dwoma przyległymi pomieszczeniami, łącząca się z pierścieniem kazamatów. W obecnym stanie po wspomnianych przeróbkach, zachowały się 2 całe i 2 połowy boków reduty oraz splantowane nasypy wałowe i budynek dawnego kasyna na narożu od strony ulicy, a całość otoczona podwyższonym /w stosunku do pierwotnego/ terenem.

Użytkowana przez Fabrykę Samochodów Dostawczych w Nysie, jest zaniedbana i zagrożona przez zamierzenia inwestycyjne fabryki.