B

BARBETA - 1.) (patrz: rysunek) płaszczyzna ziemi przygotowana dla ustawienia dział, osłonięta wałem o wysokości pozwalającej na strzelanie ponad nim; 2.) rodzaj pancerza fortyfikacyjnego w postaci wieży bez kopuły, dla ustawienia działa nie zakrytego, strzelającego ponad osłoną.

BARK - boczna część dzieła fortyfikacyjnego (np. bark bastionu, lunety lub fortu).

BASTION - (patrz: rysunek) dzieło fortyfikacyjne, zbudowane na planie pięcioboku, usytuowane na załamaniach obwałowania twierdzy, wysunięte przed jej front, przeznaczone do walki bliskiej (osłona ogniem bocznym frontu bastionowego) oraz do walki dalekiej (prowadzenie ognia czołowego na przedpole). Zbudowana z wału lub nasypu ziemnego wzmocnione od strony rowu murem oporowym. Bok zwrócony na zewnątrz nosił nazwę czoła, a zwrócony ku kurtynie - barku, natomiast szyja łączyła bastion z wnętrzem twierdzy. W XIX wieku rolę bastionów przejęły forty.