C                          

CHODNIK MINOWY - chodnik podziemny, prowadzący do komór minowych w podziemnej walce minowej. Wyróżnia się chodniki minowe: główne, wiodące najkrótszą drogą do miejsca, gdzie ma być wysadzona mina podziemna; boczne (zwykle równoległe do głównego po obu jego bokach), zabezpieczające przed minami przeciwnika; podsłuchowe i wysunięte najdalej do przodu,w których umieszczono czaty podsłuchujące roboty podziemne przeciwnika. Chodniki minowe biegnące w stronę nieprzyjaciela łączyły galerie, usytuowane do nich poprzecznie. Chodniki minowe miały wymiary w przekroju poprzecznym, pozwalające na poruszanie się w pozycji wyprostowanej; budowano także Chodniki minowe mniejsze: półsztolnie, pozwalające na chodzenie ze schylona głową, oraz sztolnie umożliwiające poruszanie się na klęczkach lub pełzanie.

CHODNIK KONTRMINOWY (przeciwminowy) - patrz: przeciwmina.

CYTADELA - (patrz: rysunek) dawniej samodzielna, mała twierdza panująca nad miastem, mająca utrzymywać je w posłuszeństwie oraz stanowić obronę i miejsce schronienia mieszkańców. Usytuowana zwykle w najwyżej położonym punkcie, panującym nad terenem i oddzielona pasem wolnej przestrzeni, tzw. esplanadą, mającą na celu zabezpieczenie przed skrytym podejściem nieprzyjaciela. Wewnątrz cytadeli znajdowały się koszary, magazyny, szpital, pomieszczenie komendanta itp. W twierdzach fortowych XIX i XX wieku cytadele straciły dawne znaczenie, schodząc do roli śródszańca , z którym niekiedy będą utożsamiane.

CZOŁO - część dzieła fortyfikacyjnego zwrócona w stronę przedpola.