E

ESPLANADA - wolna nie zabudowana przestrzeń wokół cytadeli lub fortu, mająca na celu zabezpieczenie przed skrytym podejściem nieprzyjaciela. Później esplanadą nazywano też nie zabudowaną przestrzeń między miastem a cytadelą.

ESTAKADA - most, niekiedy znacznej długości, budowany w celu wzniesienia drogi ponad terenem z pozostawieniem pod nią swobodnej przestrzeni. Rodzaje: dojazd do dużego mostu, droga transportowa np. transport w forcie.