L

LUNETA - odkryte od tyłu dzieło fortyfikacyjne typu polowego lub stałego o 1-2 czołach i 2 barkach wykonanych w postaci wałów ziemnych osłoniętych fosą.