Z

ZAPOLE - teren na zapleczu pierścienia fortów lub pojedynczego fortu, rozciągająca się w stronę wewnętrznych terenów twierdzy.